Obmedzenie zodpovednosti

Obmedzenie zodpovednosti

 1. Táto webová stránka je vlastníctvom spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., IČO: 25087967, so sídlom Na Královce 4, 10100 Praha 10, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 18564 (ďalej iba „Vileda“) a je prevádzkovaná družstvom ERGOTEP, družstvo invalidov, IČO: 25997815, so sídlom Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, zapísaným v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel Dr, vložka 1084 (ďalej iba„Ergotep“) a jej obsah je zostavovaný spoločnosťou Studio Fresh Net, s.r.o., IČO: 29109701, so sídlom Karlovy Vary, Rybářská 839/2, PSČ 36017, zapísanou v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 25394 (ďalej iba „FreshNet“ a spoločne s Ergotep ďalej iba „prevádzkovatelia webu Vileda“).
   
 2. Prevádzkovatelia webu Vileda zostavujú informácie na tejto webovej stránke, obzvlášť informácie o produktoch Vileda podľa svojich najlepších znalostí. Tieto informácie nie je možné chápať ako záruku alebo prísľub a nijako nezaväzujú Viledu ani prevádzkovateľov webu Vileda.
   
 3. Vileda si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pridať alebo vymazať tento web alebo jeho časti alebo úplne zastaviť jeho prevádzku. 
  ​​​​​​​
 4. Odkazy na webové stránky tretích strán nepredstavujú schválenie obsahu týchto webových stránok tretích strán. Vileda, ako ani prevádzkovatelia webu Vileda, nie sú zodpovední za dostupnosť týchto webových stránok ani za ich obsah. 
   
a brand of FREUDENBERG