Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb elektronického obchodu spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zúčastní sa prieskumu, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané, ani podané tretej strane, okrem prípadov, kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počtu užívateľov, ktorí videli reklamný banner a počtu kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii taktiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako statický prehľad, nie menovite. Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača), a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil, a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Ďalej by si užívatelia mali byť vedomí skutočnosti, že pre skvalitnenie služieb predávame niektoré osobné údaje tretím stranám, menovite:

 • Google Analytics – systém pre analýzu návštevnosti a predajov, ktorý nám pomáha zistiť, čo naši užívatelia chcú. Zmluvné podmienky
 • Technológia Akamai  – Táto webová stránka využíva technológiu od spoločnosti Akamai a služby cloudovej infraštruktúry, ktoré distribuujú, urýchľujú a chránia online aplikácie. Súbor cookie s názvom A2 vytvorený spoločnosťou Akamai A2 sa používa na skrátenie času načítania stránky pomocou funkcie Adaptive Acceleration. Adaptive Acceleration (A2) poskytuje sadu funkcií na inteligentnej okrajovej platforme od spoločnosti Akamai, ktorá neustále využíva optimalizáciu výkonu tak, aby pomohla zlepšiť celkový digitálny zážitok pre používateľov webových stránok. 
  Útržok kódu JavaScript vyvinutý technológiou od spoločnosti Akamai je vložený do kódu HTML našej webovej stránky s cieľom anonymne zbierať údaje na meranie online výkonu. Anonymizujeme IP adresy spracovávané na okrajových serveroch spoločnosti Akamai, aby sme mohli vykonávať geolokačné a mapovacie služby a zároveň poskytovať a zabezpečovať našu webovú stránku. Technológia Akamai je štandardne obmedzená iba na zhromažďovanie anonymných osobných IP adries, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Po vykonaní geolokačných služieb sa IP adresa, ktorá je získaná vo chvíli, keď sa obsah dostane na server spoločnosti Akamai, okamžite vymaže. Viac informácií o zásadách spoločnosti Akamai v oblasti ochrany osobných údajov nájdete tu.
 • Google AdWords – reklamný systém, ktorý využívame pre rozšírenie povedomia o produktoch Vileda. Ochrana súkromia/Obchodné podmienky
 • Sklik – reklamný systém, ktorý využívame pre rozšírenie povedomia o produktoch Vileda. Zmluvné podmienky
 • Heureka – porovnávač produktov, na ktorom môžu užívatelia ohodnotiť naše služby, vrátane celého nákupného procesu, preto je nutné tejto službe predávať nevyhnutné informácie o objednávkach. Zmluvné podmienky
 • Facebook – sociálna sieť, kde pôsobíme, aby sme boli bližšie spotrebiteľom. Zmluvné podmienky.
 • Instagram - sociálna sieť, kde pôsobíme, aby sme boli bližšie spotrebiteľom aj prostredníctvom tejto siete. Zmluvné podmienky.
 • YouTube - najväčší internetový server pre zdieľanie videosúborov kde zdieľame videá o produktoch Vileda. Zmluvné podmienky.

Kupujúci udeľuje odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním IP adresy, cookies a ďalších dát, ktoré predáva prehliadač, tieto dáta sú považované za osobné údaje a je s nimi tak nakladané.

Ďalej kupujúci môže udeliť odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas s e-mailovým odberom noviniek. Tento súhlas možno pre novo registrovaných odvolať v užívateľskej sekcii, alebo pre všetky požiadavkou cez niektorý z kontaktov.

Máte ešte ďalšie otázky?

Pokiaľ máte ešte ďalšie otázky alebo požadujete informáciu o uložených dátach, kontaktujte nás prosím.

Súhlas zákazníkov so spracováním osobných údajov

 1. Udelujem týmto výslovný súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom Obchodnej spoločnosti ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 259 978 15, DIČ: CZ 259 978 15, (ďalej len "správca"), pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre následujúce údaje:
  1. Uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom webovej stránky, pričom pre tento účel sú osobné údaje spracovávané správcom, minimálne po platnú záručnú dobu zakúpeného výrobku, pre ktorého je to nezbytne nutné s ohľadom na uvedený účel. Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť spracovanie ponúk, resp. kúpnych zmlúv prostredníctvom webových stránok.
  2. Ponúkany tovar a služby, vrátane zasielania obchodných zdelení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujúceho.
 2. Udeľujem týmto súhlas so zhromažďováním, uchovávaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom, pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udelujem pre následujúce údaje:
  1. Meno
  2. Priezvisko
  3. Adresa (fakturačná, doručovacia)
  4. Telefón
  5. E-mail
  6. História objednávok na e-shope
 3. Účelom spracovávania týchto osobných údajov je predaj tovaru zo strany správcu a všetky ďalšie právne jednania s tým súvisiace.
 4. Tento súhlas je možno kedykoľvek vziať späť, a to zaslaním e-mailu na adresu: vileda@ergotep.cz
 5. Spracovanie osobných údajov je riešené správcom, osobné údaje pre správcu však môžu spracovávať aj nasledujúci spracovatelia:
  1. Studio Fresh Net, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
  2. ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko
  3. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  4. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  5. PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. Vziať súhlas kedykoľvek späť.
  2. Požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
  3. Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
  4. Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
  5. Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov.
  6. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vyhlásenie správcu
Správca vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

Newsletter MailJet

Táto webová stránka využíva služby Mailjet na zasielanie a analýzu newsletterov. Newsletter obsahuje novinky, ponuky, testy produktov, súťaže a ďalšie informácie o našej značke. 

Správcomm osobnýchch údajov je Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. so sídlom Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, zapísaná v obchodnom rejstríku vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 267779, IČ: 25087967. 

Spracovateľom osobných údajov sú:

 • MailJet SAS. je akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva („Société par actions simplifiée“), zapísaná v Obchodnom registri Paríž pod číslom 524 536 992, so sídlom 13-13 bis, rue de l'Aubrac – 75012 Paríž. Materská spoločnosť MailJet je Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St. #1135, San Antonio, Texas 78205, Spojené štáty americké.
 • Studio Fresh Net, s.r.o., so sídlom Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 29109701, DIČ: CZ29109701, zapísaná v obchodnomm rejstríku vedenom u Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 25394, 

Ak sme vás požiadali o súhlas a vy ste ho udelili, budeme spracovávať vašu e-mailovú adresu za účelom vykonávania e-mailového marketingu a v prípade potreby aj ďalšie osobné údaje, aby sme vás mohli v rámci tohto procesu osobne osloviť. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 lit. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Automatické spracovanie informácií je oznámené francúzskemu úradu na ochranu údajov CNIL (pod číslami 1527459 a 1527474) av prípade potreby sa aktualizuje.

S pomocou Mailjet môžeme analyzovať naše newsletterové kampane. Používame tiež remarketingové opatrenia, aby sme vám ukázali, že ste relevantnou online inzerciou. Keď otvoríte e-mail odoslaný pomocou Mailjet, súbor obsiahnutý v e-maile (tzv. webový maják) sa pripojí k serverom Mailjet výhradne v Európe pomocou Google Cloud Platform vo Frankfurte (Nemecko) a St. Ghislain (Belgicko) a aj s OVH v Roubaix (Francúzsko). Týmto spôsobom je možné zistiť, či bola otvorená správa newsletteru a prípadne na ktoré odkazy sa kliklo. Okrem toho sa zhromažďujú technické informácie (napríklad čas obdržania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nie je možné priradiť príslušnému príjemcovi newslettera. Používajú sa výlučne na štatistickú analýzu newsletterových kampaní. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie záujmom príjemcov ďalších newsletterov.

Ak si neželáte analýzu od Mailjet, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Na tento účel poskytujeme zodpovedajúci odkaz v každej správe newslettera. Ak chcete odvolať svoj súhlas, môžete použiť odkaz uvedený na tento účel v e-mailoch alebo sa odhlásiť z nasledujúceho odkazu: https://www.vileda.sk/newsletter-unsubscribe.

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ukladáte na účely prihlásenia sa a na odber noviniek, budeme uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu noviniek, a po odhlásení sa z odberu noviniek budú vymazané z našich serverov, ako aj zo serverov Mailjet. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mailjet na adrese: https://www.mailjet.de/privacy-policy/ a https://www.mailjet.com/gdpr.

So spoločnosťou MailJet sme uzavreli takzvanú „Zmluvu o spracovaní údajov“, v ktorej zaväzujeme MailJet chrániť údaje našich zákazníkov a neposielať ich tretím stranám. Právny základ: čl. 6 ods. 1 GDPR (súhlas).

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

Jasnosť nám umožňuje robiť rozhodnutia založené na údajoch o tom, čo funguje a čo nie. Prehľadnosť zachytáva interakcie na našej webovej lokalite, ako napríklad spôsob vykreslenia stránky a interakcie používateľov, ako sú pohyby myši, kliknutia, posúvanie. Clarity používa marketingové súbory cookie na sledovanie návštevníkov na našej webovej stránke. Keď je skript nainštalovaný, súbory cookie spoločnosti Clarity odosielajú anonymné a osobne neidentifikovateľné informácie o používateľoch webových stránok. Clarity je nástroj na analýzu správania používateľov, ktorý nám pomáha pochopiť, ako používatelia interagujú s našou webovou stránkou. Spoločnosť Clarity je ako správca údajov v súlade s GDPR. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/privacystatement a https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-consent. Súbory cookie Microsoft Clarity môžete zrušiť kliknutím na nastavenia a preferencie súborov cookie tu.

Marketingové, sociálne a štatistické súbory cookie môžete kedykoľvek odvolať v našich nastaveniach súborov cookie a navštíviť webovú stránku iba s potrebnými súbormi cookie.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva služby webovej analýzy od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google").

Informácie sa prenášajú na servery spoločnosti Google v Európe a tam sa spracúvajú. Prenosy do spoločnosti Google LLC so sídlom v USA nemožno vylúčiť. V prípade prenosu údajov do USA sa spoločnosť Google pripojila k rámcu EÚ a USA na ochranu údajov (EU-US Data Privacy Framework), ktorý zabezpečuje dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti v roku 2023. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, ktorá zmluvne zabezpečuje ochranu údajov návštevníkov našich stránok a zakazuje ich neoprávnené poskytovanie tretím stranám.

Spoločnosť Google spracúva zhromaždené informácie na účely vyhodnocovania používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti na webe a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na webovej lokalite a používaním internetu. IP adresa je skrátená o posledné číslice, aby nebolo možné zistiť osobný odkaz. Spoločnosť Google uchováva údaje po dobu 14 mesiacov.

Spoločnosť Google spracúva zozbierané informácie na účely vyhodnocovania používania webovej stránky, zostavovania správ o webovej aktivite a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu. IP adresa je skrátená o posledné číslice, aby nebolo možné zistiť osobný odkaz. Spoločnosť Google uchováva údaje po dobu 14 mesiacov.

Ako rozšírenie služby Google Analytics 4 sa používa aj služba Google Signals. Pomocou služby Google Signals môžeme od spoločnosti Google dostávať hlásenia z rôznych zariadení. Ak ste v nastaveniach svojho účtu Google aktivovali funkciu "personalizované reklamy" a prepojili ste svoje zariadenia s pripojením na internet s účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať správanie pri používaní naprieč zariadeniami a na základe toho odvodiť informácie, keď udelíte súhlas s používaním služby Google Analytics 4. Máte možnosť deaktivovať funkciu "personalizované reklamy" v nastaveniach svojho účtu Google a vypnúť tak analýzu naprieč zariadeniami v súvislosti so službou Google Signals. 

Súbory cookie sa na zariadení, ktoré používate, nastavia len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie, deaktivujte túto službu prostredníctvom "nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.

Ďalšie právne informácie o službách Google nájdete v časti policies.google.com/ a policies.google.com/technologies/partner-sites.
 

a brand of FREUDENBERG