Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb elektronického obchodu spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zúčastní sa prieskumu, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané, ani podané tretej strane, okrem prípadov, kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počtu užívateľov, ktorí videli reklamný banner a počtu kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii taktiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako statický prehľad, nie menovite. Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača), a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil, a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Ďalej by si užívatelia mali byť vedomí skutočnosti, že pre skvalitnenie služieb predávame niektoré osobné údaje tretím stranám, menovite:

Kupujúci udeľuje odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním IP adresy, cookies a ďalších dát, ktoré predáva prehliadač, tieto dáta sú považované za osobné údaje a je s nimi tak nakladané.

Ďalej kupujúci môže udeliť odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas s e-mailovým odberom noviniek. Tento súhlas možno pre novo registrovaných odvolať v užívateľskej sekcii, alebo pre všetky požiadavkou cez niektorý z kontaktov.

Máte ešte ďalšie otázky?

Pokiaľ máte ešte ďalšie otázky alebo požadujete informáciu o uložených dátach, kontaktujte nás prosím​​​​​​​.

Souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Obchodní společností ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 259 978 15, DIČ: CZ 259 978 15, (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány správcem, minimálně po platnou záruční dobu zakoupeného výrobku, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek, resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek.
  2. Nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího.
 2. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Adresa (fakturační, doručovací)
  4. Telefon
  5. E-mail
  6. Historie objednávek na e-shopu
 3. Účelem zpracování těchto osobních údajů je prodej zboží ze strany správce a veškerá další právní jednání s tím související.
 4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: vileda@ergotep.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Studio Fresh Net, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
  2. ComGate Payments, Gočárova třída 1754/48b, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
  3. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  4. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  5. PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  3. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  4. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  5. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

a brand of FREUDENBERG