Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb elektronického obchodu spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zúčastní sa prieskumu, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané, ani podané tretej strane, okrem prípadov, kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počtu užívateľov, ktorí videli reklamný banner a počtu kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii taktiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako statický prehľad, nie menovite. Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača), a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil, a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Ďalej by si užívatelia mali byť vedomí skutočnosti, že pre skvalitnenie služieb predávame niektoré osobné údaje tretím stranám, menovite:

 • Google Analytics – systém pre analýzu návštevnosti a predajov, ktorý nám pomáha zistiť, čo naši užívatelia chcú. Zmluvné podmienky
 • Technológia Akamai  – Táto webová stránka využíva technológiu od spoločnosti Akamai a služby cloudovej infraštruktúry, ktoré distribuujú, urýchľujú a chránia online aplikácie. Súbor cookie s názvom A2 vytvorený spoločnosťou Akamai A2 sa používa na skrátenie času načítania stránky pomocou funkcie Adaptive Acceleration. Adaptive Acceleration (A2) poskytuje sadu funkcií na inteligentnej okrajovej platforme od spoločnosti Akamai, ktorá neustále využíva optimalizáciu výkonu tak, aby pomohla zlepšiť celkový digitálny zážitok pre používateľov webových stránok. 
  Útržok kódu JavaScript vyvinutý technológiou od spoločnosti Akamai je vložený do kódu HTML našej webovej stránky s cieľom anonymne zbierať údaje na meranie online výkonu. Anonymizujeme IP adresy spracovávané na okrajových serveroch spoločnosti Akamai, aby sme mohli vykonávať geolokačné a mapovacie služby a zároveň poskytovať a zabezpečovať našu webovú stránku. Technológia Akamai je štandardne obmedzená iba na zhromažďovanie anonymných osobných IP adries, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Po vykonaní geolokačných služieb sa IP adresa, ktorá je získaná vo chvíli, keď sa obsah dostane na server spoločnosti Akamai, okamžite vymaže. Viac informácií o zásadách spoločnosti Akamai v oblasti ochrany osobných údajov nájdete tu.
 • Google AdWords – reklamný systém, ktorý využívame pre rozšírenie povedomia o produktoch Vileda. Ochrana súkromia/Obchodné podmienky
 • Sklik – reklamný systém, ktorý využívame pre rozšírenie povedomia o produktoch Vileda. Zmluvné podmienky
 • Heureka – porovnávač produktov, na ktorom môžu užívatelia ohodnotiť naše služby, vrátane celého nákupného procesu, preto je nutné tejto službe predávať nevyhnutné informácie o objednávkach. Zmluvné podmienky
 • Facebook – sociálna sieť, kde pôsobíme, aby sme boli bližšie spotrebiteľom. Zmluvné podmienky.
 • Instagram - sociálna sieť, kde pôsobíme, aby sme boli bližšie spotrebiteľom aj prostredníctvom tejto siete. Zmluvné podmienky.
 • YouTube - najväčší internetový server pre zdieľanie videosúborov kde zdieľame videá o produktoch Vileda. Zmluvné podmienky.

Kupujúci udeľuje odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním IP adresy, cookies a ďalších dát, ktoré predáva prehliadač, tieto dáta sú považované za osobné údaje a je s nimi tak nakladané.

Ďalej kupujúci môže udeliť odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas s e-mailovým odberom noviniek. Tento súhlas možno pre novo registrovaných odvolať v užívateľskej sekcii, alebo pre všetky požiadavkou cez niektorý z kontaktov.

Máte ešte ďalšie otázky?

Pokiaľ máte ešte ďalšie otázky alebo požadujete informáciu o uložených dátach, kontaktujte nás prosím.

Souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Obchodní společností ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 259 978 15, DIČ: CZ 259 978 15, (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány správcem, minimálně po platnou záruční dobu zakoupeného výrobku, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek, resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek.
  2. Nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího.
 2. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:
  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Adresa (fakturační, doručovací)
  4. Telefon
  5. E-mail
  6. Historie objednávek na e-shopu
 3. Účelem zpracování těchto osobních údajů je prodej zboží ze strany správce a veškerá další právní jednání s tím související.
 4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: vileda@ergotep.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Studio Fresh Net, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
  2. ComGate Payments, Gočárova třída 1754/48b, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
  3. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  4. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  5. PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
 6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  3. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  4. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  5. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Newsletter MailJet

Táto webová stránka využíva služby Mailjet na zasielanie a analýzu newsletterov. Newsletter obsahuje novinky, ponuky, testy produktov, súťaže a ďalšie informácie o našej značke. 

Správcomm osobnýchch údajov je Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. so sídlom Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, zapísaná v obchodnom rejstríku vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 267779, IČ: 25087967. 

Spracovateľom osobných údajov sú:

 • MailJet SAS. je akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva („Société par actions simplifiée“), zapísaná v Obchodnom registri Paríž pod číslom 524 536 992, so sídlom 13-13 bis, rue de l'Aubrac – 75012 Paríž. Materská spoločnosť MailJet je Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St. #1135, San Antonio, Texas 78205, Spojené štáty americké.
 • Studio Fresh Net, s.r.o., so sídlom Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 29109701, DIČ: CZ29109701, zapísaná v obchodnomm rejstríku vedenom u Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 25394, 

Ak sme vás požiadali o súhlas a vy ste ho udelili, budeme spracovávať vašu e-mailovú adresu za účelom vykonávania e-mailového marketingu a v prípade potreby aj ďalšie osobné údaje, aby sme vás mohli v rámci tohto procesu osobne osloviť. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 lit. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Automatické spracovanie informácií je oznámené francúzskemu úradu na ochranu údajov CNIL (pod číslami 1527459 a 1527474) av prípade potreby sa aktualizuje.

S pomocou Mailjet môžeme analyzovať naše newsletterové kampane. Používame tiež remarketingové opatrenia, aby sme vám ukázali, že ste relevantnou online inzerciou. Keď otvoríte e-mail odoslaný pomocou Mailjet, súbor obsiahnutý v e-maile (tzv. webový maják) sa pripojí k serverom Mailjet výhradne v Európe pomocou Google Cloud Platform vo Frankfurte (Nemecko) a St. Ghislain (Belgicko) a aj s OVH v Roubaix (Francúzsko). Týmto spôsobom je možné zistiť, či bola otvorená správa newsletteru a prípadne na ktoré odkazy sa kliklo. Okrem toho sa zhromažďujú technické informácie (napríklad čas obdržania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nie je možné priradiť príslušnému príjemcovi newslettera. Používajú sa výlučne na štatistickú analýzu newsletterových kampaní. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie záujmom príjemcov ďalších newsletterov.

Ak si neželáte analýzu od Mailjet, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Na tento účel poskytujeme zodpovedajúci odkaz v každej správe newslettera. Ak chcete odvolať svoj súhlas, môžete použiť odkaz uvedený na tento účel v e-mailoch alebo sa odhlásiť z nasledujúceho odkazu: https://www.vileda.sk/newsletter-unsubscribe.

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ukladáte na účely prihlásenia sa a na odber noviniek, budeme uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu noviniek, a po odhlásení sa z odberu noviniek budú vymazané z našich serverov, ako aj zo serverov Mailjet. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mailjet na adrese: https://www.mailjet.de/privacy-policy/ a https://www.mailjet.com/gdpr.

So spoločnosťou MailJet sme uzavreli takzvanú „Zmluvu o spracovaní údajov“, v ktorej zaväzujeme MailJet chrániť údaje našich zákazníkov a neposielať ich tretím stranám. Právny základ: čl. 6 ods. 1 GDPR (súhlas).

a brand of FREUDENBERG